avatar

Mikołaj Ryśkiewicz

Teoria prawa, język prawny, prakseologia legislacji, data science