Nauka

Zainteresowania badawcze

 • język prawny i prawniczy — juryslingwistyka
 • przetwarzanie języka naturalnego (NLP)
 • teoria, praktyka i prakseologia legislacji
 • uczenie maszynowe i statystyka
 • wykorzystanie tychże w badaniach prawa
 • filozofia prawa, języka i epistemologia
 • literaturoznawstwo
 • spojrzenie na język z perspektywy teorii prawa (językoznawstwo anormatywne)

Edukacja

 • od 2020, studia doktoranckie, nauki prawne, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego:

  Badania nad:

  • inflacją i zmiennością prawa,
  • związkami tych procesów ze spadkiem jakości komunikacyjnej języka prawnego,
  • wdrażaniem metod uczenia maszynowego do instrumentarium teoretycznoprawnego.
 • od 2017 do 2021, studia licencjackie, metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, Szkoła Główna Handlowa

 • od 2015 do 2020, studia magisterskie, prawo, Uniwersytet Warszawski, skończone z wyróżnieniem (summa cum laude)

Publikacje

Pracuję nad tym :)

Konferencje

 1. 14 stycznia 2023, Agregat prawny, Interdyscyplinarna Konferencja Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 2. 24 listopada 2022, O potencjale, jaki oferuje teorii prawa przetwarzanie języka naturalnego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa “O Pojmowaniu Prawa i Prawoznawstwa”, Uniwersytet Szczeciński,
 3. 9 lipca 2022, Dlaczego prawo nigdy nie dogoni rzeczywistości i dlaczego jednak powinno próbować, II Kongres Młodej Nauki, Uniwersytet Gdański
 4. 24 czerwca 2022, Językowy obraz świata prawnego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Język i tożsamość”, Uniwersytet Warszawski
 5. 3 czerwca 2022, Skryte oblicze jurydyzacji — widmo delegitymizacji systemu praw człowieka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa “W stronę globalnego konstytucjonalizmu? Strategiczna litygacja i prawo międzynarodowe”, Uniwersytet Wrocławski
 6. 21 maja 2022, Legislacja jako zabawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Na poGRAniczu nauk”, Uniwersytet Warszawski
 7. 15 maja 2022, O zapadaniu się prawników w język prawniczy, Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa “Efektywna, efektowna i etyczna komunikacja”, Uniwersytet Warszawski
 8. 12 maja 2022, Odrębność administracyjnoprawnego wzorca w języku prawnym, Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa “Stanowić prawo — stosować język”, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 9. 12 maja 2022, Stanowisko prawodawcy w sporze o normatywność preambuł — sprawa druku 1937, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce”, Uniwersytet Szczeciński
 10. 18 grudnia 2021, Niezrozumiałość polskiego języka prawnego, Interdyscyplinarna Konferencja Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 11. 25 listopada 2021, Językowe źródło alienacji prawa — o niezrozumiałości i niezrozumieniu języka prawnego i prawniczego, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”, Uniwersytet Szczeciński
 12. 24 maja 2021, Otwartość tekstowa prawa a tezy językoznawstwa kognitywnego, X Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa “Teoretyczne i praktyczne aspekty wykładni prawa”, Uniwersytet Szczeciński
 13. 12 września 2020, Iluzoryczność fikcji powszechnej znajomości prawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Prawniczy raj pojęć i teorii — ujęcie krytyczne”, Uniwerstytet Warszawski
 14. 7 grudnia 2019, Zrozumiałość praw (człowieka), III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Współczesne problemy ochrony praw człowieka”, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Publikacje popularnonaukowe

 1. styczeń 2023, Prawo prawu nierówne — czyli dlaczego sama koncepcja “inflacji prawa” niczego nie rozwiąże, Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych
 2. styczeń 2023, Jeszcze słowo o sprzeczności dyrektyw zwięzłości i jednoznaczności języka prawnego, Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych
 3. marzec 2022, Językowy warsztat prawniczy — niewykorzystany potencjał, Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych
 4. marzec 2022, Perspektywy skutków technicznej naprawy komunikatywności aktów normatywnych, Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych
 5. marzec 2022, Technika języka prawnego w ujęciu Bronisława Wróblewskiego, Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych
 6. marzec 2022, Technika języka prawniczego w ujęciu Bronisława Wróblewskiego, Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych

Podcasty

 1. grudzień 2022, Trzy rozumienia “obowiązywania prawa”
 2. grudzień 2022, Preambuły ustawowe w polskim systemie prawnym
 3. grudzień 2022, Pozycja ustrojowa Senatu RP w świetle modelowych rozwiązań dwuizbowości

Pozostała działalność