Data Science

Jako Data Scientist pracowałem w wielu projektach z różnych dziedzin.

Zajmuję się przede wszystkim Przetwarzaniem Języka Naturalnego (NLP) i wszelkimi możliwościami wykorzystywania tekstów w budowaniu systemów sztucznej inteligencji.

Wybrane problemy, które rozwiązywałem z użyciem uczenia maszynowego

 • ocena zrozumiałości polskich aktów prawnych,
 • przewidywanie nadużyć ubezpieczeniowych,
 • przewidywanie fraudów transakcyjnych,
 • eksploracja czynników wpływających na powodzenie kampanii reklamowych.

W swoich analizach korzystam z

 • podstawowych narzędzi statystyki opisowej,
 • narzędzi statystyki inferencyjnej: testów parametrycznych i nieparametrycznych,
 • modeli regresyjnych: liniowych, logistycznych i regularyzowanych,
 • modeli pojedynczych: np. drzew decyzyjnych, maszyn wektorów nośnych,
 • modeli uczenia zespołowego: lasów losowych, wszelkiego rodzaju boostingów,
 • uczenia nienadzorowanego,
 • sieci neuronowych,
 • przetwarzania języka naturalnego (NLP).

Przy pracy badawczej używam

 • języka Python (pandas, numpy, matplotlib, scikit-learn, TensorFlow, Keras, selenium, spacy, nltk),
 • języka R (tidyverse: dplyr, tidyr, ggplot2; tidymodels, tidytext),
 • języka SQL,
 • Excela,
 • git do kontroli wersji,
 • języka zapisu markdown.

Znam również, choć nie mam w zwyczaju używać

 • SAS,
 • software do tworzenia dashboardów,
 • podstawowy html i css.